kurzy bukvice pre deti


Termíny kurzov Detskej Bukvice pre deti na jar 2024 vo Svidníku. Pri záujme rodových statkov, občín, občianskych združení a spoločenstiev zo Slovenska, Čiech a Moravy uskutočním výjazdové kurzy. Žiadosti o informácie posielajte zatiaľ cez formulár na úvodnej strane.


Termíny svidník:

  • 30.-31.3.2024
  • 27.-28.4.2024
  • 30.5.-2.6.2024