֎ prednášky, semináre, akcie  ֎

Prednáška Slovanská škola 1. - Detská Bukvica
Festival zdravia a znania 
VITALfest, Jumbo centrum, Masarykova 2
Košice 24.5. 2024

Modelový seminár Slovanská škola – Detská Bukvica

Regeneračné Centrum EZOfit, Komenského 1, Košice
Prihlášku nájdete na stránke www.EZOfit.sk

Košice 8.6.2024

Knihy a učebné pomôcky môžete zakúpiť v mnohých slovenských a českých internetových obchodoch alebo získať moje autorské výtlačky v súťaži:

Detská Bukvica

Moja prvá kniha zo série  Slovanská škola - Bukvica pre deti, vstup do čarovného sveta nášho staroslavjanského prajazyka. Vydavateľstvo TORDEN Kežmarok

chóry svetla - Báseň Človeka

Zbierka mojich básní a výber piesňových textov, autobiografolyrický :-) trajekt životom a tvorbou "upozadeného" lyrika od polovice 90. rokov do dneška, básnikova výpoveď o stave sveta a vlastnej duše. Vydavateľstvo TORDEN Kežmarok.

VYPOČUJTE SI AUTORSKÚ RECITÁCIU:  ֎  

pexeso detskej bukvice 

Obľúbená hra detí i dospelých so staroslovienskymi bukvicami a ilustráciami.  Vydavateľstvo TORDEN Kežmarok.

pexeso čísel detskej bukvice

Obľúbená hra detí i dospelých s číselným významom staroslovienskych bukvíc a ilustráciami.

 
Píš slobodne