vyučujem Deti ruský jazyk

Vlastnou metodikou - s pozvoľným, trvalým a obrazným osvojením si ruštiny, rozumom,  dušou - slovom,   aj písmom. Spôsob vyučovania je nastavený tak, aby sa postupne rozšíril na zládnutie spoločného slovanského prajazyka - staroslovienskej Bukvice.


 Metodiku som rozšíril o spôsob a prístup k vyučovaniu tak, ako ho vypracoval génius ruskej a svetovej kultúry Lev Nikolajevič Tolstoj, ktorého učebnica Azbuka v mojom preklade onedlho vyjde vo vydavateľstve TORDEN (jej tvorbe venoval 15 rokov svojho plodného života a sám ju považoval za dôležitejšiu knihu ako boli jeho slávna Vojna a Mier alebo Anna Karenina).

Online vyučovanie cez ZOOM alebo Skype. 


Akékoľvek otázky môžete posielať a prihlásiť sa cez formulár na tejto alebo úvodnej strane alebo emailom: 
Pýtaj sa a píš slobodne