Texty či básne :-) v reči mojej prešovskej mladosti - Šarištine
postupne budú pribúdať aj texty v mojom rodnom jazyku - Rusínčine
a jazyku našich spoločných predkov - staroslovienčine

Pridz Ďuri

Na stoľičnym verchu v blave
Spušča poplašňaky prešaľeny krik
Hradnej kapure trepe po hlave
Stary dzigoš bo gdo iny: Ďuri Janošik

Už sebe ho kuščičko upekli
Furt ňeje ešči dosc mekky
Ešči furt nešedzi cala vec
Ešči furt še jim neda caly zjesc

Najvyšši čas zadzigac po pugiľaroch
Bo už maju fusakľe dzeška na Balearoch
Aspoň daco co tu ochabiľi
Rucic do dajakej dobrej dziri

Netreba nam guľe z tanku
Ľem valašku a drabinku kratku
Vyľežeme na banku dze kapital ľeži
A do mechoch napchame našo peňeži

Material potym dame
Do dziri na eroplaňe
Puščime ho na ľudzi do ľuftu
Doraz budze ľepše na vzduchu

Pridz Ďuri
Bo všicke pjane
Chlopy baby ľeža na divaňe
Pridz
Najvyšši čas
Zobrac co vžali nazad zaš
Kym to všicko nezobere fras

Ľem mam kuščik dušu kratku
Či nas nedzigňu zaš do chladku
Abo nazad na hak naj všicke dzigoši viša
I ľiptacky anarchista anarchista od Šariša

Ceple pivo

Vonku ceplo ta jak v zadku
Treba šednuc – dze - do chladku
A do ruky ceplu fľašu
Kaže reklama z rozhlasu

Šedzi s kapucu na ksichce
Pod kapurku pri Toryše
S kapurkovym pivom v ruke
Cudze ľudze z teho glupe

Co to nešedzi v klaštore
Ľeje do sebe to ceple more
A ešči ma z teho ceply ksicht
Šarišanom bulo jasne: smedny mnich

Caly život pije Šariš vodu
A jak zglupol na starobu
Chlipe ceple pivo z baru
Treba placic pivovaru

Smedna rehoľa je taka
Neznaš šestru neznaš brata
Kupiš pivo bo nit chleba
Doraz kukaš na švet z neba

Za dva eura v jednej minci
Da še kupic i dzira v rici
A za dziru jednym klikom
Pošleš eura Japončikom

Jaka vec z tej bajky plyňe
Nevypiješ: ta zahyňeš
Život dneška ňeje život
Život dneška: ceple pivo

Tri kapitaly na deke

Ľudze putuju do čarnej mekky
Zarucili na žem deky
Hlavy kybľe všadzi zmatek
Hutoria mu Čarny piatek

Ja ľežim na jednej deke
Spadne na mňe daco mekke
Take mekke znace jake
Ľudske všicko na pšej deke

Patrim naňho jak ceľatko
Hutori mi zašpi sladko
Kec chceš zaspac calkom caly
Dame ci tri kapitaly

Jeden kapital je veľky motor
Aby ši bul veľkym chlopom
Šedneš doňho jak vajco šveta
Vystupiš jak omeleta

Druhy kapital je papir
Co ujko Sam natlačil
Caly život byc v papire
V doľaroch a v masnej dzire

No a treci kapital je guľa
Co še po vesmire kotuľa
Človek ju može zožrac calu
Potym vysrac do kanalu

Potym toten kanal zakryc
Toto robia dobre chlapy
Na čarny piatek mi dali
Všicke tote kapitaly

Ked še človeku lepši perdzi

Ta som še pul života kukal
Na dno kontajnera
Furt som neznal čuchal
Co to to tam šmerdzi

Zabudnul som glupo
Že som nemal čuchu
Nemal som nos v rukoch
Ochabil ho na vzduchu

Ta som ho pritrimal
Kuščičko na rukoch
Ľepše še rozkukal
Lepši som začuchal
Šturil nos dodnuka

Bo nos ľepši pozna
Jaky smrad to šmerdzi
I kec hlava teho nosa
V tym kontajneru šedzi

Šmerdzelo tam šicko
Bo šicko pohnite
V kontajneru hnije
Bo šicko prikryte

Kec človek rozozna
Co v tym kontajneru šmerdzi
Ta še mu vedľa kontajneru
Doraz lepši perdzi

Bo i z takej bajky
Furt daco vyplyňe:
Ľepši perdzec vonka
Jak še dušic v plyne

A najľepše z caleho
Ked už ma človek totu dziru
Najľepše z caleho:
Perdzec do caleho vesmiru

Plakala baba plakala

Plakala baba plakala
Že še jej pračka na taňire zbabrala
Dajaky krt mušel do kabloch ryc
Pračka še nekruci neda še žic

Neplač babo
Treba še šmiac
Ta šak še zaš naučiš
V rukoch harčky prac

Ty nerozumiš
Temu triku
Zašporiš za prašky
I za eľektriku

Skuš sebe babo
Bez pračky a plaču
Kuščičko požic
Keľo ši na totu
Šaľenu mašinu
Mušela šichtoch porobic

Plakala baba plakala
Plakac može do ňemoty
Furt še jej daco pobabre
Furt muši na šichtu do sloty

Kvadratura kruhu

Še rozhodol človek
Že mu pridze k duhu
Ked pridze raz nato
Co to je za čudo
Kvadratura kruhu

Ked je kvadra kvadra
Jak može byc v kruhu
Šľak ce idze trafic
Z teho šaľeneho bludu

A ked je kruh kruhom
Jak ho dac do kvadry
Či dac sadru na nohu
Abo nohu do sadry

V takym relativnu
Šedziš furt v obave
Či maš hlavu v smutku
Abo smutek v hlave

Mudrovac mudrovac
Šturic paľec do rici
A zaše mudovac
Jak to cale spojic

Muša še dohodnuc
Šicke akademici
Či je v rici paľec
Abo paľec v rici

No a z totej bajky
Zaš muši vyplynuc
V hlavoch hlavny blud
Že už jeden nezna
Co to vlastne kvadra
A co je zaš kruh

A furt dookola
Či še to da ziscic
Co to je ten paľec
A co je tota ric

Ochabic chlopa

Ochabic chlopa
Bo še ľem mota
Kuri a pije
Bo v karčme žije

Zarobi češko
Dajake eurura
Potim ich spušči
Cež kark do mechura

Z mechura zaš do eurury
A z ňej do kanala
Taky je kolobeh
Eura i doľara

A toten kolobeh
Chlopy vymyšľeli
Muša zato pykac
Treba im dac čo chceľi

Baba ochabi chlopa
Z kuči ho vyžene
Aby šicke peňeži
Ochabil žeňe

S pulnu kuču peňež može
Tri roboty robic
Rachovac rachovac
I sciranku drobic

Ochabila chlopa
Po švece še chlop mota
Baba nebanuje
V praznej kuči
Tancuje tancuje tancuje

Ucho

Caly život hľedam ucho
Coby me sluchalo
Caly život v karku sucho
Ucho na mne sralo

Van Gogh ten ho dzeška rucil
Caly čas še v hnačkoch kruci
Pije žere šika klame
Hluche glupe no a pjane

Ta som na vec rucel salam
Take ucho co ja hľedam
Take ucho nenajdzece
Ucha lasky nit na švece

Van Gogh reže všicke uši
Hutori mi to še muši
Caly život hľedac ľubic
A voňac či ci nešmerdzi z huby

Caly čas som hľedal ucho
No a lepše pulne brucho
Ta vam povim rovno
Že som našol hovno

Umiračik abo vtačik
(Z posceľe – pejc štyracec pejc ej.em.)

Dzvihnem rano vičko oka:
Co mi kukne do obloka
I ucho - radar indikuje:
Jake zvuky zvonka čuje

Slunko abo cma
Umiračik abo vtačik

Ňufak kuščik ľepši čuchne:
Či daco vonkaj netuchne
I jazyk s gambu še chcu vyznac:
Co budzeme dneška ľizac

Pachota či smrad
Cukerliky abo tarki

Patrim jasno i cez cvikar
Co mi kukne do obloka
I ucho - radar dedukuje:
Jake zvuky zvonka čuje

Všicko švici bo je vesna
Ľemže vtačik začvirikal
Že še do nas cemno vcesna

Ešči nam všicko nedaľi
Ľem stanne dekrety
Že še ľudzom maľi
Daju nam čarne roľety

Začvirikam vtačkom notu
Či mam v uchu taku marhu
Ked tureň stoji kus od plotu
A nečujem zvonic hranu

Echo še vracelo takoj
Čom som take džvira
Neznaš ty morbidny pako:
Ľudze še boja umirac

No mňe i tak zavoňali
Dake kvitky jarne hrišne
Čuchaci ud som nechranil
Na fajnoty myšľel zištňe

Špivavec hlas dzvihnul
Či nerozumim pravu
Hrichom še mam vyhnuc
Dac sebe kybeľ na hlavu

No a toten jazyčisko
Naj poradne dnuka trimem
Bo ci s totym pyskom
Daco ľepše porobime

Verabože me dajak sciska
Bo šidzmy zmysel coška hvari
Že še daco nove chysta
Ľem še mi tak z hlavy pari

Dajaka daľša zarva - neznam to presne nazvac:

Aľe vrabčok našol pointovy rym:
Co už pred šestu buntošim
Chujoviny potym dristam
Za proroka še vyhlašic chystam

Kuň

Jak by še ci dalo Bože
Zruc dajake groše
Bo mam pražnu kešeň
Dzivka mi ju češe

Skonča moje muky
Ďžubkal som jej z ruky
Pil horucu grisku
Chicil siňak v pisku

Kupim dzivke koňa
A sebe zaš koňak
Naj na džvira šedňe
A ja s fľašku ľehňem

Budze ešči ľepše
Kec ju kuň poňeše
Naco cahac sajtku
Radši dundac fľašku

Kupim jej i saňe
Naj dzivku pocahňe
Toten kuň
Ľem ja ňe

Kupim jej i oves
Naj jej z ruky zobe
Toten kuň
Ľem ja ňe

Kupim teho koňa
Naj mu kešeň češe
Kuň ten všicko zňeše
Ja ňe